Home

 

- Azul Press

- Azul Art

- azul international magazine

- Ook bij ons verkrijgbaar

 

Bestellen

 

Auteurs

Contact

 


Nieuw 2014

 

 

 

 

Jan Baeke - Taxonomie

Tijdens Poetry International te Rotterdam werd de nieuwste Azul Art gepresenteerd.
Azul Art nr. 19, getiteld Taxonomie, bevat een lang gedicht van Jan Baeke en drie prenten van Alfred Marseille.

Azul Art verschijnt in een oplage van 25 genummerde en gesigneerde exemplaren en is uitsluitend via de uitgeverij te bestellen.

Bestellen »

     

 

 

 

Lies van Gasse en Bas Kwakman - Een stem van paardenhaar

In 2012 reisden dichter/beeldend kunstenaar Lies van Gasse en Bas Kwakman, directeur van Poetry International Rotterdam en beeldend kunstenaar, samen met een internationale groep dichters door Mongolië. Toen bleek dat beiden de overweldigende indrukken al tekenend en schrijvend verwerkten, besloten ze om samen een boek te maken.

Een stem van paardenhaar bevat nieuwe gedichten en beeldend werk van Lies van Gasse en een verhaal en beeldend werk van Bas Kwakman.

Recensie

Een fascinerende, oogverslavende bundel
Meander literair e-zine
Lees de hele recensie > hier

lees verder »

 

 

 

Norbert Hummelt - Geen veerman, geen Styx

Geen veerman, geen Styx is de tweetalige bundel van de Duitse dichter Norbert Hummelt. De vertaling is van Erik de Smedt en Jan Baeke. Jan Baeke schreef ook een nawoord.
Norbert Hummelt was één van de verrassingen van het onlangs gehouden Poetry International.

Norbert Hummelt is niet een dichter die het alledaagse bestaan dramatiseert. Gewone handelingen blijven gewone handelingen, zij het dat de natuurlijke ernst waarmee ze worden verwoord automatisch een groter gewicht geeft aan die handelingen. Hummelt laat zien hoe de ene gedachte de andere voortbrengt en daarmee hoe zich onverwacht een scherp inzicht kan aftekenen.

lees verder »

 

 

 

Ineke Holzhaus - Bovengronds

De eerste gedichten van de bundel worden getekend door een afscheid. Dan wordt de geliefde, en daarmee de lezer, gevraagd de jaren te verlengen in de bovengrondse wereld, hoe banaal die soms ook is, met weerbarstige handschoenen en fonkelnieuwe schoenen.

lees verder »

 

 

 

Aurélia Lassaque - De zang van salamanders

De zang van salamanders is de eerste grote Nederlandse bundel van de bekroonde Occitaanse en Franse dichteres Aurélia Lassaque. De bundel is tweetalig: Occitaans – Nederlands.

lees verder »

 

 

 

Hans van de Waarsenburg - Naklank

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de dichter Hans van de Waarsenburg verscheen bij uitgeverij Azul Press de bundel Naklank. Deze bundel is een bloemlezing uit zijn gedichten die direct of indirect verwijzen naar zijn geboortestad Helmond. Een aantal van deze gedichten is hier voor het eerst gepubliceerd.

lees verder »

 

 


 

Het nieuws en de uitgaven in 2013 van Azul Press vindt u > hier