Home

 

- Alle boeken

- Azul Art

- azul international magazine

- Ook bij ons verkrijgbaar

 

Bestellen

 

Contact

 

Nieuwsbrief

Aanmelden »


Azul Press | unsere Deutsche Bücher »  

 

 

 

 

 

  Frank Schablewski  
     

 

Frank Schablewski  

Frank Schablewski / André Yuen

Engelkadaver

Das Gedicht "Engelkadaver" ist ein Liebesgedicht. Motiv und Motivation ist die Nähe von Eros und Tod, die in früheren Jahrhunderten Gegenstand der Künste wie der Literatur gewesen ist.
Das Gedicht ist dem Buch "Eros Ionen" entnommen, das die Vergänglichkeit der Liebe beleuchtet.
Das Kunstwort ist dem Begriff Erosion entlehnt, und öffnet das der geschlechtlchen Liebe innewohnende Prinzip der ästhetischen und sinnlichen Anziehung in die künstlerische Auflösung ins Abbild, das durch Entfremdung eine elektrische Aufladung erzeugt, wie es nur das Verliebtsein schafft.
Ion bedeute in der griechischen Sprache wandern und gehen. Der Blick wandert, er sucht und findet.

Mit der Musik von Gerhard Stäbler ist ein gleichnamiger Film entstanden, der den sprachlichen und bildnerischen Ausdruck nochmals vertieft. "Engelkadaver" wird so zu einem modernen Stummfilm, der sich über die Musik Bild und Wort in neuen Zusammenhängen entfaltet.

Daten

Gedicht: Frank Schablewski
Bildern und Film: André Yuen
Musik: Gerhard Stäbler
ISBN: 978 94 90687 99 1
Format: 20x25 cm
72 Seiten
nur 306
Preis: € 40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Schablewski   Frank Schablewski wurde 1965 in Deutschland geboren und hat Tanz, bildende Kunst und Literatur studiert. Ausgewählte Gedichte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Er schreibt Texte zur Kunst und arbeitet mit Komponisten zusammen. Seine Bücher erscheinen im Rimbaud Verlag. Frank Schablewski lebt in Düsseldorf.

André Yuen   André Yuen wurde 1971 im Ruhrgebiet geboren und in mehreren Kulturkreise beheimatet. Diese unterschiedlichen Millieus spiegeln sich in seiner Kunst, die fernöstliche und westliche Traditionen in Spannung zur Moderne reflektiert. Yuen arbeitet derzeit als freischaffender Künstler in Dortmund.

 

 


 

 

 

Manuel Kneepkens - Een lange neus  

Harrie Geelen

Imme enz.

Harrie Geelen (Heerlen, 1939) is regisseur, animator, illustrator, scenarioschrijver en componist/tekstdichter. Hij werkte 35 jaar bij Toonder Studio’s als scenarioschrijver, regisseur, designer en tekenfilmer. Zodoende is hij betrokken geweest bij de speelfilm ‘Als je begrijpt wat ik bedoel!’. Al eerder regisseerde hij de (trucage)speelfilm ‘Pinkeltje’. Voor zijn oeuvre kreeg een Gouden Harp, een Gouden Kalf en vele andere onderscheidingen. Hij schreef o.a. ‘Oebele’, ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer’, ‘Q&Q 1‘ en ‘Q&Q 2’, ‘De Sommeltjes’ en voor André van Duyn, Boudewijn de Groot, Rob de Nijs, Adèle Bloemendaal, Herman van Veen, Edwin Rutten en Leen Jongewaard. Voor Frank Groothof maakte hij de liedteksten voor meerdere opera’s. In 1983 won hij een Gouden Kalf voor zijn tekenfilm ‘Getekende Mensen’. In 1998 en 1999 maakte hij ‘Carmen en ik‘, die in Wenen een eerste prijs behaalde.

Geelen is getrouwd met de schrijfster Imme Dros. Voor de meeste van haar boeken verzorgde hij de illustraties. Er verschenen ook regelmatig prentenboeken die door hem zelf zijn geschreven. Zijn laatste grote televisiefilm was een bewerking van haar boek ‘Annetje Lie in het holst van de nacht’. Hij won tweemaal een zilveren griffel, eenmaal de gouden penseel en eenmaal een zilveren.

Bij uitgeverij Van Oorschot verscheen ‘Het nijlpaard Ellende’ en ‘Ooms en tantes / tantes en ooms’. Begin 2018 verschijnt het eerste deel van de trilogie ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?’, onder de titel ‘De weg naar Voorgoed’. In voorbereiding zijn ‘De bruiloften van Tor’ en ‘De grootmoeder van het kwaad’.

 

 

Boekgegevens

Teksten en prenten: Harrie Geelen
ISBN: 978-94-92401-16-8
Formaat: 22x27 cm
88 pagina's
nur 306
Prijs: € 25,00

 

 

 

 

 

De ambachtsschool kijkt in de Ambachtsstraat
en ligt breeduit langs het Hesselleplein.
Zou er nog meer van te vertellen zijn,
behalve dat het gebouw bergaf gaat?

De koepel is een kleine overdaad.
Hij lijkt het meeste op een baldakijn
geschapen voor een sultan die op zijn
lievelingsolifant de stad doorwaadt.

Ik vind hem steeds terug na al die jaren
op elk schilderij van mij met een stad.
Hij staat voor eeuwig in mijn hart gebrand.

Dat komt ervan, van al dat lange staren
naar verre wolken of ik weet niet wat.
Of mijn geheugen is een olifant.

 

 

Manuel Kneepkens  

 

 

 


 

 

 

Manuel Kneepkens - Een lange neus  

Wim Huyser

Ik ben de blauwbilgorgel

Biografie van Buddingh's oergorgelrijm

C. Buddingh’ (1918-1985) schreef in 1942, in sanatorium Zonnegloren in Soest, het gedicht ‘De blauwbilgorgel’. Het was het eerste van een reeks nonsensverzen over imaginaire dieren, die in 1953 gebundeld werden als Gorgelrijmen, en die in de jaren daarna een grote populariteit verwierven. De bozbezbozzel, de jenk, de mastodonderkop, de zwalm en zo’n zeventig andere verzen wisten door de jaren heen ook anderen te inspireren en resulteerden in tientallen muzikale bewerkingen en verbeeldingen.

In 1984 kwam Buddingh’ in contact met de Utrechtse schildergraficus Hans van Dokkum, die al enige tijd enthousiast bezig bleek te zijn litho’s bij de oude gorgelrijmen te maken. Buddingh’ werd dusdanig door zijn geestdrift aangestoken dat, tot zijn eigen verbazing, plotseling het ene na het andere nieuwe gorgeldier, van de breddeveel tot de wems, zich bij hem aandiende met het dringende verzoek ook op rijm te worden gezet. Een jaar later verscheen de bundel Nieuwe gorgelrijmen.

In 2015 voltooide Wim Huijser zijn Buddingh’-biografie Dichter bij Dordt. Bij het 75-jarig bestaan van ‘De blauwbilgorgel’ wordt aan de biografie van het oergorgelrijm weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd.

 

 

Boekgegevens

Teksten: Wim Huijser
ISBN: 978-94-92401-14-4
Formaat: 15x21 cm
82 pagina's
nur 306
Prijs: € 25,00

 

 

Rechtstreeks bij onze uitgeverij > klik hier

 

 

Auteurs

Wim Huijser (1960) is schrijverpublicist op het snijvlak van geschiedenis, literatuur en landschap, en biograaf van de schrijver C. Buddingh’. Zijn biografie ‘Dichter bij Dordt’ werd genomineerd voor de ECI Literatuurprijs 2015. Eerder publiceerde hij diverse deelstudies over C. Buddingh’ waaronder ‘Kastjes kijken’ (2012) over Buddingh’s beeldend werk. Daarnaast was hij de bezorger van ‘Alle gorgelrijmen’ (2003), ‘Mijn katten en ik’ (2008) en de verzamelde gedichten ‘Buddingh’ gebundeld’ (2010). In 2004 was Huijser medeoprichter van het Buddingh’-Genootschap.

Van Wim Huijser verrscheen bij Azul Press ‘Demetrius, ik houd mij aan mijn woord - de Shakespeare-vertalingen van C. Buddingh’.'
Voor informatie > klik hier

C. (Kees) Buddingh’ (1918-1985) was een Nederlands dichter, prozaïst en vertaler uit het Engels. Hij mag gerekend worden tot de meest populaire dichters van zijn generatie, die het alledaagse taalgebruik in de poëzie introduceerde en deze onder de aandacht van een groot publiek bracht. Buddingh’ voelde de literaire tijdgeest uitstekend aan of liep daarop vooruit. Zijn stem riep bij voorbaat een glimlach op, terwijl in zijn poëzie ernst en melancholie steeds vaker de boventoon voerden. Zijn oeuvre geldt als een belangrijke barometer van de naoorlogse literatuur in Nederland. Zijn grote bekendheid dankt Buddingh’ vooral aan de gedichten ‘De blauwbilgorgel’ (1942) en ‘Pluk de Dag’ (1966).

 

 


 

 

Twee mooie recensies
Nils Chr. Moe-Repstad -19 Vergiftigingen

 

De mens op ramkoers met zijn eigen ondergang
Lees de recensie van '19 vergiftigingen' van Nils Chr. Moe-Repstad van Obe Alkema in de NRC > hier

Op slinkse wijze verweeft Moe Repstad beelden uit de diepzee met beelden uit de politieke actualiteit en uit Rusland, tot de verwijzingen, overeenkomsten en doodlopende metaforen je gaan duizelen.
Luister hier < het interview met Peter Verhelst over '19 Vergiftigingen' op de internetsite van Vrij Nederland

 

 

 


 

 

 

Manuel Kneepkens - Een lange neus  

Margarida Vale de Gato

Tegenspelers

De poëzie van Margarida Vale de Gato (Portugal, 1973) kent uiteenlopende vormen en zij maakt als dichter gebruik van verscheidene poëtische middelen.
Karakteristiek voor haar werk zijn bijvoorbeeld het minimale gebruik van interpunctie en de grote variatie in ritme en klankeffecten.
Daarnaast bevatten haar gedichten veel citaten en zo schuilen er onder een schijnbare lichtheid en eenvoud altijd meerdere betekenislagen.
Veel gedichten kennen hiernaast een zekere intimiteit, zo dragen alle gedichten in haar meest recente bundel Lançamento (2016) als titel een voornaam.

Vale de Gato is behalve dichter ook vertaler van Engelse en Franse literatuur.

Boekgegevens

Gedichten: Margarida Vale de Gato
Vertaling en nawoord: Arie Pos
ISBN: 978 94 92401 13 7
Formaat: 15x21 cm
56 pagina's
nur 306
Prijs: € 15,00

 

of rechtstreeks bij onze uitgeverij > klik hier

 

 

 

Tegenspelers

 

Was wat wij deden zoals liefde of
een zwijgend tasten? – beiden begerig
en zonder morgen onderworpen aan het heden;
was dat wij neukten een aanvaard bedrog.

Omsingeling of circus, gebaar of stijl
de daad van ons omhelzen? Oprecht
en teder was de seks die werd gedeeld
in een klimaat van heimelijke pracht.

En welbeschouwd werd niemand misleid
dat het het ware was – slechts de placebo
in een overdaad die het libido versnelt.

En ik, woordrijk, onbillijk, begrijp niet
met welke ijver er niet werd gesproken,
hoezeer ik vloeibaar wenste aan te raken.

 

 

Manuel Kneepkens   Margarida Vale de Gato (Vendas Novas – Portugal, 1973) is sinds 2007 docente Amerikaanse studies en Literair vertalen aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Lissabon. Ze promoveerde in 2008 op een proefschrift over de receptie van Edgar Allan Poe in de moderne Portugese poëzie. Als literair vertaalster uit het Engels en Frans publiceerde ze een imposante lijst werken, zowel proza als poëzie, van onder meer Lewis Carroll, Herman Melville, Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde, W.B. Yeats, Christina Rossetti, Nabokov, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, George Sand, Jean Giono, Henri Michaux, Nathalie Sarraute en René Char.

Vanaf haar zestiende publiceert ze poëzie maar haar eerste bundel, Mulher ao mar (Vrouw overboord), verscheen pas in 2010. Het was een rijp debuut dat haar meteen een van de belangrijkste dichters van haar generatie maakte. Vier jaar later verscheen een uitgebreide versie, Mulher ao mar retorna (Een vrouw keert terug naar zee) en in 2016 volgde een nieuwe bundel, Lançamento (een meerduidige titel: worp, gooi, lancering, tewaterlating, maar ook inschrijving, boeking, registratie). De vrouw, de zee en liefde spelen als thema’s en in een veelheid van motieven een belangrijke rol in haar poëzie.

 

 


 

 

 

Nils Chr. Moe-Repstad - 19 vergiftigingen  

Twee mooie recensies over de bundel 'Blijven en weggaan' van Ineke Holzhaus

 

De poëzie van Ineke Holzhaus is zeer zintuiglijk. Ze neemt scherp waar en legt die waarneming vast in het gedicht, waardoor haar gedichten worden tot een persoonlijk hier en nu. Haar taalgebruik is eenvoudig, vol kleur en soms is er een ritmische muzikaliteit die het lezen aangenaam maakt.
Hans Franse - Meander, 27 april 2017
De hele recensie kunt u hier lezen

Het werkt, het engagement van Ineke Holzhaus. Ze schrijft op een onpersoonlijke manier persoonlijk. Ze toont als een Kouwenaar.
Jane Leusink - Tzum, 28 april 2017
De hele recensie kunt u hier lezen

'Blijven en weggaan', een titel waarmee ze in discussie lijkt te gaan met 'Een lege plek om te blijven' van Rutger Kopland en 'Wat blijft komt nooit terug' van Jan Eijkelenboom.
Hanneke Klinkert - Poéziekrant, juli/augustus 2017
De hele recensie kunt u hier lezen

 

 

of rechtstreeks bij onze uitgeverij > klik hier

 

 

 


 

 

 

Nils Chr. Moe-Repstad - 19 vergiftigingen  

Nils Chr. Moe-Repstad

19 vergiftigingen

 

In 2014 verscheen van de Noorse dichter Nils Chr. Moe-Repstad (1972) 19 forgiftninger, zijn negende bundel. In deze bundel snijdt hij grote, zeer uiteenlopende onderwerpen aan - Mexicaanse drugskartels, IKEA, de ark van Noach, de pest, Roundup en de beurshandel - én brengt die met elkaar in verband.
19 vergiftingen is de integrale vertaling van deze bundel.

Zijn poëzie is in de goede zin van het woord wijdlopig, maar door zijn precisie, intelligentie en zorgvuldigheid wordt ze nergens breedsprakig. Bij iedere herlezing valt iets nieuws te ontdekken. Het maakt Moe-Repstad tot een van de interessantste Scandinavische dichters van dit moment.

Over 19 forgiftninger

19 vergiftigingen is een boek dat veel van de lezer vergt, maar tegelijkertijd heel wat terug geeft, in de vorm van een gewelddadigheid en gevoeligheid die je fysiek voelt.
– Kristian W. Wiese, Dagsavisen

[Deze bundel] kun je nog heel vaak herlezen.
– Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

19 vergiftigingen is naar mijn mening Nils Chr. Moe-Repstads beste bundel tot nu toe. Vorig jaar werd hij genomineerd voor de Brageprijs. Dit jaar mag hij hem winnen!
– Henning Howlid Wærp, Aftenposten

Boekgegevens

Gedichten: Nils Chr. Moe-Repstad
Vertaling: Liesbeth Huijer
Voorwoord: Peter Verhelst
ISBN: 978 94 92401 11 3
Formaat: 15x21 cm
120 pagina's
nur 306
Prijs: € 15,00

 

of rechtstreeks bij onze uitgeverij > klik hier

 

 


 

 

 

Manuel Kneepkens - Een lange neus  

Manuel Kneepkens

Een lange neus

Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) staat bekend als een uitbundig dichter. Ook ontbreekt de politieke noot zelden in zijn werk. Want de taak van de dichter beperkt zich volgens hem niet tot het zetten van welgekozen woorden op papier. Ook de samenleving dient (weer) poëtisch te zijn. Hoe wil een dichter anders weerklank hebben?

Satire wordt bij dat ‘poëtiseren’ van de samenleving niet geschuwd. Integendeel. De dichter trekt bij voorkeur een lange neus, zelfs tegen het Heelal... Het gedicht nadert dan de cartoon.

De portfolio van deze bundel is dan ook gevuld met kleurige tekeningen van de dichter, die de Beeldende Kunst pleegt te zien ziet als ‘poëzie met andere middelen.’ Ook de Beelddichten, die de bundel besluiten, getuigen van die opvatting.

Met de bundel Een lange neus viert de schrijver, tekenaar, politicus en jurist Manuel Kneepkens op aantrekkelijke wijze zijn 75e verjaardag. Forever Young!

Boekgegevens

Gedichten en beelden: Manuel Kneepkens
ISBN: 978 94 92401 10 6
Formaat: 22x27 cm
80 pagina's
nur 306
Prijs: € 25,00

 

 

 

 

Helena van Heerlen

 

Vannacht bevond ik mij plots op het terras
van tennisclub ‘Heesberg’
En ook zij was daar, de langbenige blondine
die wij, gymnasiasten, Helena noemden
Vriendschap en Liefde waren zoals in een droom behoort

Alleen dronken we nu Champagne, niet langer Grenadine
Gymnasiasten uit de Jaren Vijftig
bleken plots Onsterfelijken…
Athanatoi met tennisrackets!

En ook het blond haar van Troje’s First Lady
was nog even glanzend lang als vroeger
En ook dezelfde lach kleurde haar wangen

Tussen onze Homerusboeken, bruinrood gekaft
schitterden de heuvels van het Krijtland in de verte
als onze toekomst, oneindig jade

Hoe was ’t mogelijk, na zoveel jaar Carboontijdperk
verenigd in een droom op de Olympus
van tennisclub ‘ Heesberg’
met Menelaos’ echtgenote, Paris’ concubine

en roetvingerig Heerlen al zo lang verlaten…

O, Heerlen, mijnstad van mijn ruggenmerg

Carboonzwart Troje
aan een mergel-
Gele Zee

 

Manuel Kneepkens

 

Manuel Kneepkens   Manuel Kneepkens werd in 1942 geboren te Heerlen. Echter al spoedig verhuisde het gezin naar de Casinolaan, Terwinselen, vlakbij de ingangspoort van de mijn 'Wilhelmina'. Dagelijks heeft Kneepkens de mijnwerkers naar en van deze mijn aan zijn huis voorbij zien trekken. Na een aantal jaren verhuisde de familie terug naar Heerlen. Op het Bernardinuscollege te Heerlen was Pé Hawinkels zijn klasgenoot en beiden werden zij redactielid van 'Binden en Bouwen', de schoolkrant die toen landelijk furore maakte. Met o.a. Harrie Geelen, Ruud en Wil Groen en Hubert-Jan Henket maakten ze deel uit van de 'Tekencklub' die in 1956 het panorama van Heerlen schilderde. In 1960 ging hij rechten studeren in Leiden. Na zijn afstuderen en na enkele omzwervingen vestigde hij zich in Rotterdam. Daar kreeg hij als raadslid landelijke bekendheid, met name door enkele spraakmakende acties. Ook was hij in de raad de grote tegenstander van Pim Fortuyn. Echter zijn geboortestreek heeft hij nooit vergeten. In een interview heeft Manuel Kneepkens eens gezegd dat hij Zuid-Limburg beschouwt als het museum van zijn jeugd. Vrijwel voor elke bundel die hij heeft gepubliceerd, heeft hij dit museum bezocht.

 

 


 

 

 

2016 was voor Azul Press een jaar vol hoogtepunten

 

 

                 

 

 


 

Het nieuws en de uitgaven van 2016 van Azul Press vindt u > hier

Het nieuws en de uitgaven van 2015 van Azul Press vindt u > hier

Het nieuws en de uitgaven van 2014 van Azul Press vindt u > hier

Het nieuws en de uitgaven van 2013 van Azul Press vindt u > hier