Home

 

- Alle boeken

- Azul Art

- azul international magazine

- Ook bij ons verkrijgbaar

 

Bestellen

 

Contact

 

Nieuwsbrief

Aanmelden »


 

 

Wim Huijser

Ik ben de blauwbilgorgel

Biografie van Buddingh's oergorgelrijm

C. Buddingh’ (1918-1985) schreef in 1942, in sanatorium Zonnegloren in Soest, het gedicht ‘De blauwbilgorgel’. Het was het eerste van een reeks nonsensverzen over imaginaire dieren, die in 1953 gebundeld werden als Gorgelrijmen, en die in de jaren daarna een grote populariteit verwierven. De bozbezbozzel, de jenk, de mastodonderkop, de zwalm en zo’n zeventig andere verzen wisten door de jaren heen ook anderen te inspireren en resulteerden in tientallen muzikale bewerkingen en verbeeldingen.

In 1984 kwam Buddingh’ in contact met de Utrechtse schildergraficus Hans van Dokkum, die al enige tijd enthousiast bezig bleek te zijn litho’s bij de oude gorgelrijmen te maken. Buddingh’ werd dusdanig door zijn geestdrift aangestoken dat, tot zijn eigen verbazing, plotseling het ene na het andere nieuwe gorgeldier, van de breddeveel tot de wems, zich bij hem aandiende met het dringende verzoek ook op rijm te worden gezet. Een jaar later verscheen de bundel Nieuwe gorgelrijmen.

In 2015 voltooide Wim Huijser zijn Buddingh’-biografie Dichter bij Dordt. Bij het 75-jarig bestaan van ‘De blauwbilgorgel’ wordt aan de biografie van het oergorgelrijm weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd.

 

 

Boekgegevens

Tekst: Wim Huijser
ISBN: 978-94-92401-14-4
Formaat: 15x21 cm
82 pagina's
nur 306
Prijs: € 25,00

 

 

 

Rechtstreeks bij onze uitgeverij > klik hier

 

Auteurs

 

Wim Huijser (1960) is schrijverpublicist op het snijvlak van geschiedenis, literatuur en landschap, en biograaf van de schrijver C. Buddingh’.
Zijn biografie ‘Dichter bij Dordt’ werd genomineerd voor de ECI Literatuurprijs 2015.
Eerder publiceerde hij diverse deelstudies over C. Buddingh’ waaronder ‘Kastjes kijken’ (2012) over Buddingh’s beeldend werk. Daarnaast was hij de bezorger van ‘Alle gorgelrijmen’ (2003), ‘Mijn katten en ik’ (2008) en de verzamelde gedichten ‘Buddingh’ gebundeld’ (2010).
In 2004 was Huijser medeoprichter van het Buddingh’-Genootschap.

Van Wim Huijser verrscheen bij Azul Press ‘Demetrius, ik houd mij aan mijn woord - de Shakespeare-vertalingen van C. Buddingh’.'
Voor informatie > klik hier

C. (Kees) Buddingh’ (1918-1985) was een Nederlands dichter, prozaïst en vertaler uit het Engels. Hij mag gerekend worden tot de meest populaire dichters van zijn generatie, die het alledaagse taalgebruik in de poëzie introduceerde en deze onder de aandacht van een groot publiek bracht. Buddingh’ voelde de literaire tijdgeest uitstekend aan of liep daarop vooruit.
Zijn stem riep bij voorbaat een glimlach op, terwijl in zijn poëzie ernst en melancholie steeds vaker de boventoon voerden. Zijn oeuvre geldt als een belangrijke barometer van de naoorlogse literatuur in Nederland. Zijn grote bekendheid dankt Buddingh’ vooral aan de gedichten ‘De blauwbilgorgel’ (1942) en ‘Pluk de Dag’ (1966).

 

terug «